การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
5th   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณ ตริยาภรณ์
แผนก: ผู้อำนวยการ/ประธานบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป
ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก: เมษายน 2557
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(17)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: บริษัท ที.ควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้งบริษัท: 201/158 หมู่ที่ 8 ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ 10280
ประเทศ/เขต: ไทย, สมุทรปราการ
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.